Yandal Nedir?

/ 3 Eylül 2018 / 64 / yorumsuz
Yandal Nedir?

Yandal diploma programı nedir?

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmelerini sağlayan programıdır.

Ne kadar kontenjan açılır?

Çift Anadal Diploma Programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, o programın o yılki kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.

Yandal programına nasıl başvurabilirim?

 • Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Öğrenci, duyurulmuş olan Yandal Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en
  erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
 • Yandal Sertifika Programına başvurular, başvuru formu ve not durum belgesi ile ilgili
  Dekanlığa / Müdürlüğe yapılır.

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için;

 • Başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,
 • Başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,48 (100 üzerinden 65) olması gerekir. (Bu üniversiteden üniversiteye değişebilir.)

Yandal programı başvuru kabulünde öncelik kimdedir?

Yandal Programına başvuran sayısının fakülte/yüksekokul tarafından duyurulmuş olan kontenjanı aşması durumunda;

 1. Genel ağırlıklı not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
 2. Genel ağırlıklı not ortalaması eşit olduğunda,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleşen öğrencilerin yerleştirme puanına bakılarak yüksekten düşüğe doğru sıralanır.
 • Yurt dışı öğrenci kontenjanından yerleştirilen öğrencilerin sırası ile Dönem Ağırlıklı Not Ortalamasına eşitliğin devamı durumunda ortak zorunlu- seçmeli derslerin dışındaki derslerdeki Dönem Ağırlıklı Not Ortalamasına bakılarak sıralanır.

Yandal programında başarı ve mezuniyet

 • Yandal Programındaki derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciye, bu programa ait Yandal Sertifikası (diploma değildir.) verilir.
 • Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
 • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2,27 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır. (üniversiteden üniversiteye değişebilir.)
 • Öğrenci, Yandal Sertifika programını kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
 • Öğrenci Yandal Sertifika programından ayrıldığında, başarısız olduğu Yandal Sertifika programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Bu durumdaki öğrencinin başarılı olduğu dersler, bağlı bulunduğu Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı olduğu lisans programındaki seçmeli derslerin yerine sayılabilir

ÇAP Nedir?

Benzer Konular
Yaz Okulu Nedir?
Yaz Okulu Nedir? 1. Üniversitelerde bazı fakülte veya bölümler yaz aylarında eğitim yapmaktadırlar. Yaz okulunun amaçları; çok sayıda öğrenci tarafından alınan derslerdeki yığılmayı azaltmak, kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek öğretim..
Transkript Nedir?
Transkript Nedir? Öğrencinin lisans eğitimi süresince almış olduğu derslerin toplamını, hangi dönemde alındığını, kaç krediye tekabül ettiğini, her dersin yılsonu puanını ve tüm derslerin yılsonu ortalamalarını içeren ayrıntılı bir karnedir...
Hazırlık Sınıfı Nedir?
Üniversitede Hazırlık Sınıfı Nedir? Üniversitelerde hazırlık sınıfları öğrenciye ücretsiz olarak üniversite tarafından sağlanan, bir senelik hazırlanma ve yabancı dil öğrenmesi tanınan eğitim sınıfıdır. Günümüzde her üniversitede hazırlık sınıfları yer almakta..
Erasmus Nedir?
Erasmus nedir?   Erasmus programı, 1980’lerin sonlarından beri var olan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. İsmini 1466-1536yılları arasında yaşamış, Rönesansın en önemli ustalarından Hollandalı hümanist, klasik edebiyat araştırmacısı..
Bütünleme Sınavı Nedir?
Üniversite Terimi Olarak Bütünleme Sınavı: 1. Üniversite öğrencileri arasında kısaca “büt” olarak telaffuz edilir. Vize ve finallerde aldığınız notlar derste başarılı olmanız için yeterli değilse bütünleme sınavına girmeniz gerekir. Yani başarılı..
DGS Nedir?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) na her yıl yaklaşık olarak 240 bin kişi başvuruda bulunmakta olup bu sayı her yıl artmaktadır. Değerli öğrencilerimiz için DGS hakkında kafalarına takılan önemli konuları derledik...