Kariyer Envanteri

Kariyerinizi planlarken; ilgilerinizi, kişilik tiplerinizi, değerlerinizi, beklentilerinizi ve iş dünyasını değerlendirerek uygun meslek seçimi tercihleri yapmak çok önemlidir. Planlamanın ilk adımı, kendinizi tanıyarak güçlü özelliklerinizi keşfetmektir.

Mesleki gelişimle ilgili pek çok teori vardır. Bu kuramcılardan biri olan John L. Holland’a göre meslek tercihi modeli üç temel özelliği içermektedir:

  • İnsanlar farklı meslek tercihlerinde bulunmaktadır.
  • Kişilikleriyle uygun işlerde çalışanlar, uygun olmayan işlerde çalışanlara göre daha
    başarılı ve daha mutludurlar.
  •  İnsanlar arasında doğuştan gelen kişilik farklılıkları mesleki ilgilerini
    belirlemektedir.

Dolayısıyla Holland’ın modelinde de görebildiğimiz gibi bireyle kişilik özelliklerine göre farklı mesleki ilgi alanlarına yönelebilmektedirler. Bu noktadan hareketle Holland altı değişik kişilik tipi ve mesleki eğilimden bahsetmektedir. Bunlar:

1- Gerçekçi bir kişilik yapısına sahip bireylerin, mekanik ilgileri olduğu daha çok
fiziksel etkinliklere dayalı mesleklere ilgi duyduğu, somut işlere değer verdiği için
mühendislik gibi alanlara,
2- Araştırmacı yapıdaki bireyin, bilim adamlığı, kimyagerlik, akademisyenlik gibi
alanlara ilgi duyduğu,
3- Sanatçı eğilimli kişilerin, müzik, tiyatro, reklam, tasarım gibi alanlara,
4- Sosyal eğilimli bireylerin, sosyal çalışma, insan kaynakları uzmanlığı ve
öğretmenlik gibi alanlara,
5- Girişimci kişiliğe sahip bireyin, işletme yöneticiliği, hukuk,
politika gibi alanlara ve son olarak
6- Geleneksel yapıdaki bireyin de bankacılık, büro işleri ve muhasebe gibi kurallı ve düzenli iş alanlarına yöneldikleri ileri sürülmektedir.

Holland’ın bu teorisine uygun olarak bir Mesleki İlgi Ölçeği geliştirilmiş ve bu proje kapsamında kişilerin mesleki ilgileri ve meslek tipleri belirlenmiştir. Holland tarafından yapılan bilimsel çalışmada sahip olunan eğilimlere göre uygun olan meslek çeşitleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Uygulanan bu ölçek sonunda eğilimlere göre uygun olan meslek çeşitleri belirlenmektedir.

Ücretsiz Kariyer Envanterine Ulaşmak İçin Tıklayın