AKTÜERYA-AKTÜERYA BİLİMLERİ

/ 4 Eylül 2018 / 13 / yorumsuz
AKTÜERYA-AKTÜERYA BİLİMLERİ

AKTÜERYA-AKTÜERYA BİLİMLERİ

Programın Amacı:

Bu programların amacı; sigorta sektöründe önemli oranda gereksinim duyulan aktüerlerin ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışacak elemanların yetiştirilmesidir. Aktüerler; sigortacılık tekniği ile buna ait yatırım, finansman ve demografi gibi konularda olasılık ve istatistik bilgilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, rezerv ve kâr paylarını hesaplayıp tarife ve teknik esasları hazırlayan kişilerdir.

Öğrenim Süreci:

Bu bölümlerde Matematik, Istatistik, Sosyoloji, Hukuk, Iktisat, Insan Kaynakları Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat sigortacılığı,vergi analizi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta sözleşmeleri, Emeklilik ve Sosyal Güvenlik, Vergi Mevzuatı gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca öğrencilere bir proje çalışması verilmektedir.

Kişilik Özellikleri:

Aktüerya okumak isteyenler, analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiyle ilgili, ayrıntılardan hoşlanan, düzenli ve yeniliklere açık kişiler olmalıdırlar.

İş Alanları:

Mezunlar, özel sigorta Şirketlerinin yanında resmi kurumlarda da çalışabilirler. Günümüzde bu alanda yetişmiş insan gücüne gereksinim giderek artmaktadır.