AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

/ 4 Eylül 2018 / 39 / yorumsuz
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

Programın Amacı:

Aile ve Tüketici Bilimleri programının amacı, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüke- ticinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, kurum ev idaresi alanları- na araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Öğretim Süreci:

Aile ve Tüketici Bilimleri lisans programında Aile Ekonomisi, Kadın ve Toplum, insan Kaynakları Yönetimi, Tüketici eğitimi, yetişkin eğitimi Yön- tem ve Uygulamaları, Tüketicinin Korunması Hukuku gibi dersler okutulmaktadır.

Kişilik Özellikleri:

Bu bölümde okumak isteyenlerin insan ilişkilerinde başarılı, araştırmayı seven, ikna yeteneği yüksek, yaratıcı, dinamik kişiler olması beklenmektedir.

İş Alanları:

Bölüm mezunları; kamuda ve özel sektörde iş bulma olanağına sahiptirler.

Benzer Konular
AKTÜERYA-AKTÜERYA BİLİMLERİ
AKTÜERYA-AKTÜERYA BİLİMLERİ Programın Amacı: Bu programların amacı; sigorta sektöründe önemli oranda gereksinim duyulan aktüerlerin ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışacak elemanların yetiştirilmesidir. Aktüerler; sigortacılık tekniği ile buna ait yatırım, finansman ve..
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Nedir? Ağız ve diş sağlığı teknikeri, diş polikliniklerinde diş hekimine klinik yardımcısı olarak tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş..
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Kısaca: Ağaç işleri Endüstri mühendisliği, ham maddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması ve buna ilişkin üretimin planlanması, ürünlerin kalite kontrolü alanında..
ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ
ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ Kısaca: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda depolanmasına paralel olarak, bu bilgilere yetkisiz erişmek isteyenlerin sayısı da..
ADALET
ADALET Kısaca: Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen..
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ Genel Tanım:  Bu bölümün amacı, dört yıllık lisans öğrenimi kapsamında her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde  “uzman”  ve “yönetici”  pozisyonlarında görev alabilecek, bu..