AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

/ 4 Eylül 2018 / 9 / yorumsuz
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ

Programın Amacı:

Aile ve Tüketici Bilimleri programının amacı, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüke- ticinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, kurum ev idaresi alanları- na araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Öğretim Süreci:

Aile ve Tüketici Bilimleri lisans programında Aile Ekonomisi, Kadın ve Toplum, insan Kaynakları Yönetimi, Tüketici eğitimi, yetişkin eğitimi Yön- tem ve Uygulamaları, Tüketicinin Korunması Hukuku gibi dersler okutulmaktadır.

Kişilik Özellikleri:

Bu bölümde okumak isteyenlerin insan ilişkilerinde başarılı, araştırmayı seven, ikna yeteneği yüksek, yaratıcı, dinamik kişiler olması beklenmektedir.

İş Alanları:

Bölüm mezunları; kamuda ve özel sektörde iş bulma olanağına sahiptirler.