AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

/ 4 Eylül 2018 / 14 / yorumsuz
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Kısaca:

Ağaç işleri Endüstri mühendisliği, ham maddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması ve buna ilişkin üretimin planlanması, ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak teknik elemanlar yetiştiren bir mühendislik dalıdır.

Ağaç işleri Endüstri Mühendisi ahşap ya da ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim süre- cini denetleyen kişi olarak da tanımlanabilmektedir.

Öğrenim Süreci:

Bu bölümde öğrencilere, temel kimya, matematik, fizik, teknik resim, mobilya konstrüksiyon, mukavemet, ağaç malzeme fiziği, üretim teknolojisi, kalite yönetimi, bilgisayar, iç mimari ve dekorasyon, iş hukuku gibi dersler okutulmaktadır.

İş Alanları:

Ağaç işleri endüstri mühendisleri, imza yetkisi olan bir mühendis olarak; üretime yönelik atölye veya fabrika olmak üzere her türlü ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretim yapan her ölçekteki işletmelerde, tasarım, proje, üretim, kalite kontrol, AR-GE ve pazarlama konularında etkin donanıma sahip olabilecektir. Genel olarak mobilya fabrikaları ve belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, araştırmacı-planlamacı mühendis olarak görev alabileceklerdir. Bölüm mezunları ayrıca, üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarında öğretim elemanı olarak görev alabileceklerdir.