ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

/ 4 Eylül 2018 / 11 / yorumsuz
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

Genel Tanım: 

Bu bölümün amacı, dört yıllık lisans öğrenimi kapsamında her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde  “uzman”  ve “yönetici”  pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları:

Gelişmiş ülkelerde uygulanan “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” itfaiye teşkilatları tarafından yönetilmektedir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmek için imzalamış olduğu anlaşmalar ile bu doğrultuda hazırladığı uyum yasalarının bir kısmı da bu konuyu kapsamaktadır. Bu hizmeti vermek için çağdaş donanımlı ve iyi eğitilmiş “Acil Yardım Uzmanı ve Afet Yöneticileri”ne ihtiyaç duyulduğundan bu mesleğin iş olanakları bu doğrultuda paralellik gösterecektir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı: 

 

  • İnsanlara yardım etmekten hoşlanması
  • Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilmesi
  • Bedence sağlam ve güçlü kişiler olması
  • Dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü olması
  • Başkaları ile iyi iletişim kurabilmesi
  • Liderlik özelliklerine sahip olması
  • Ekip çalışmasına açık olması gerekir.